1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zamówień poprzez Formularz Zamówień dostępny na stronie internetowej https://globgum2.com.pl
 2. Formularz Zamówień nie stanowi mechanizmu sklepu internetowego. Jego wykorzystanie powoduje jedynie wysłanie zapytania mailowego do przedstawiciela firmy GLOB-GUM 2 (Sprzedający). Tym samym skorzystanie z formularza nie powoduje zawarcia umowy sprzedaży i nie powoduje skutków cywilno prawnych.
 3. W celu dokonania zamówienia Zamawiający wybiera interesujące go opony oraz określa liczbę sztuk a także podaje adres dostawy oraz dane kontaktowe.
 4. Do każdego potwierdzonego zamówienia jest wystawiana faktura vat.
 5. Do momentu wystawienia faktury zarówno Zamawiający jak i Sprzedający mają prawo do anulowania zamówienia.
 6. O terminie i formie realizacji zamówienia Zamawiający jest każdorazowo informowany przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub mailową.
 7. Płatności za zamówione opony należy dokonać dopiero po potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedającego i otrzymaniu faktury vat.
 8. Składanie zamówień dostępne jest tylko dla Partnerów Sprzedającego.
 9. W celu uzyskania dostępu do Formularza Zamówień należy skontaktować się z przedstawicielem Sprzedającego.
 10. Zamówienia składać można także drogą mailową lub telefoniczną.
 11. Dane osobowe oraz dane firmy, podawane w Formularzu Zamówienia, są gromadzone przez Sprzedającego wyłącznie w celu przetwarzania zamówienia. Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim. Zamawiający ma prawo żądania zmian podanych danych oraz ich skasowania, co jest tożsame z utratą dostępu do Formularza Zamówień.
 12. Wszelkie sytuacje sporne, wynikłe z powodu błędnego zadziałania systemu informatycznego obsługującego Formularz Zamówień, będą rozpatrywane indywidualnie.